tip
TIPTRADE is part of the company's IT Partner in charge of raising and distributing new and leasing computer equipment on the Polish market. We are interested in developing international cooperation in the wholesale trade - sales@tiptrade.pl
TIPTRADE jest częścią firmy IT Partner zajmującej się pozyskiwaniem i dystrybucją nowego oraz poleasingowego sprzętu komputerowego na rynku polskim. Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem międzynarodowej współpracy w zakresie hurtowej wymiany handlowej - sales@tiptrade.pl